Zuiveringsheffing Woonruimten

Wie moet de zuiveringsheffing woonruimten betalen?

U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of eigenaar die in de woning woont), die is aangesloten op het riool. U betaalt verontreinigingsheffing als u uw afvalwater rechtstreeks loost op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot).

 

Hoe wordt de zuiveringsheffing woonruimten berekend?

Voor de zuiveringsheffing voor woonruimten gelden twee vaste tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 ve) en een tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 ve). Voor tweepersoonshuishoudens geldt geen apart tarief.

De Regionale Belasting Groep gaat uit van het aantal personen dat bij de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA)* op uw adres is ingeschreven. Komt u in de loop van het jaar alleen te wonen, dan passen wij de aanslag automatisch aan. Het te veel betaalde bedrag wordt teruggestort of verrekend.

*Geef een verhuizing, overlijden of geboorte altijd door aan uw gemeente. Als de overleden persoon alleenwonend was, ontvangt de RBG graag een postadres. U kunt dit schriftelijk of telefonisch doorgeven.  Als u het telefonisch doorgeeft, is de RBG verplicht eerst BSN en geboortedatum van de overledene te vragen. 

Waarom betaal ik zuiveringsheffing woonruimten?

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betaalt het hoogheemraadschap de zuivering van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. Denk hierbij aan water dat door de gootsteen verdwijnt, water uit de wasmachine en de wc.

Met de opbrengst van de verontreinigingsheffing betaalt het hoogheemraadschap maatregelen voor schoon water in sloten en (zwem)plassen en voor natuurontwikkeling.

Wat is het tarief van de zuiveringsheffing woonruimten?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie. Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer (zonder toevoeging) in te voeren.
Check uw postcode
Wanneer kan ik de aanslag voor de zuiveringsheffing woonruimten verwachten?
Krijg ik vermindering van zuiveringsheffing woonruimten als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Is het voor de zuiveringsheffing voor woningen van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar maken tegen de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor woningen?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor woningen?
Kan ik de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor woningen in termijnen betalen?