Wegenheffing Ingezetenen

Wie moet de wegenheffing ingezetenen betalen?

U betaalt wegenheffing ingezetenen als u op 1 januari bewoner (huurder of woningeigenaar die ook in de woning woont) bent van een zelfstandige woonruimte in de Krimpenerwaard.

Hoe wordt de wegenheffing ingezetenen berekend?

De wegenheffing ingezetenen is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.
U betaalt een vast bedrag als u op 1 januari in een zelfstandige woonruimte woont. Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u toch voor het hele jaar. Daartegenover staat dat u voor uw nieuwe adres pas het volgende jaar een aanslag krijgt.

Waarom betaal ik wegenheffing ingezetenen?

Met de opbrengst onderhoudt en vervangt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een aantal landelijke wegen in de Krimpenerwaard.

Krijg ik vermindering van wegenheffing ingezetenen als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Is het voor de wegenheffing ingezetenen van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar maken tegen de wegenheffing ingezetenen?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de wegenheffing ingezetenen?
Kan ik de wegenheffing ingezetenen in termijnen betalen?