Wegenheffing Eigenaren

Wie moet de wegenheffing eigenaren betalen?

U betaalt wegenheffing eigenaren als u op 1 januari eigenaar bent van een woning, (bedrijfs)pand, onbebouwde grond of natuurterrein in de Krimpenerwaard.

Hoe wordt de wegenheffing eigenaren berekend?

De wegenheffing voor eigenaren van gebouwd onroerend goed - zoals woningen en bedrijfspanden - is een vast percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de door de gemeente vastgestelde waarde van uw onroerend goed.

Onbebouwde grond en natuurterreinen
De wegenheffing voor eigenaren van natuurterreinen en overige onbebouwde grond wordt berekend door het aantal hectare te vermenigvuldigen met het tarief. Uitgangspunt hierbij zijn de oppervlaktegegevens uit het Kadaster.

Als u uw onroerende zaak later in het jaar verkoopt, betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris deze belasting bij verkoop door aan de nieuwe eigenaar. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper.

Waarom betaal ik wegenheffing eigenaren?

Met de opbrengst onderhoudt en vervangt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een aantal landelijke wegen in de Krimpenerwaard.

Wat is het tarief van de wegenheffing eigenaren?
Wanneer kan ik de aanslag wegenheffing eigenaren verwachten?
Krijg ik vermindering van wegenheffing eigenaren als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Is het voor wegenheffing eigenaren van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar maken tegen wegenheffing eigenaren?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor wegenheffing eigenaren?
Kan ik wegenheffing eigenaren in termijnen betalen?