Reinigingsrechten

Wie moet reinigingsrechten betalen?

Iedere ondernemer die het bedrijfsafval op laat halen door de gemeentelijke reinigingsdienst.

Hoe worden de reinigingsrechten berekend?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie. Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer (zonder toevoeging) in te voeren.
Check uw postcode
Waarom betaal ik reinigingsrechten?

De opbrengsten gebruikt de gemeente voor het ophalen en verwerken van het bedrijfsafval.

Wat is het tarief van reinigingsrechten
Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie. Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer (zonder toevoeging) in te voeren.
Check uw postcode
Wanneer kan ik de aanslag voor reinigingsrechten verwachten?
Wat als een andere instantie mijn huisvuil ophaalt?
Waarom moet ik over reinigingsrechten BTW betalen?
Krijg ik vermindering van reinigingsrechten als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Kan ik bezwaar indienen tegen reinigingsrechten?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor reinigingsrechten?
Kan ik reinigingsrechten in termijnen betalen?