Reclamebelasting

Wie moet reclamebelasting betalen?

Denk bijvoorbeeld aan een uithangbord of een geveltekst. Iedere ondernemer die een openbare aankondiging doet die zichtbaar is vanaf de openbare weg moet deze belasting betalen.

Hoe wordt de reclamebelasting berekend?

Wie veel reclame heeft, betaalt veel. Wie weinig reclame heeft, betaalt weinig. En voor de reclame in de binnenstad betaalt u weer meer dan daarbuiten. De reclamebelasting heeft per gebied een getrapt tarievenstelsel voor gevelreclames en geldt voor zowel verlichte als onverlichte reclame-uitingen. Voor reclame op, aan of boven de weg gelden andere tarieven.

Waarom betaal ik reclamebelasting?

Het doel van de reclamebelasting is om de hoeveelheid reclames te reguleren. Hoe meer reclame, hoe meer belasting iemand betaalt. Van de opbrengst worden de controles uitgevoerd. Van het overige worden gemeentelijke voorzieningen gefinancierd.

Wat is het tarief van de reclamebelasting

De tarieven van de gemeente Delft staan in de tarieventabel reclamebelasting Delft 2019, die onderdeel is van de Verordening reclamebelasting.

 

Wanneer kan ik de aanslag voor reclamebelasting verwachten?

De aanslag reclamebelasting Delft ontvangt u in januari. 

U ontvangt uw aanslag later als op het moment dat we de aanslagen opleggen nog niet al uw gegevens bekend zijn.

Krijg ik vermindering van de reclamebelasting als er iets aan mijn stiuatie wijzigt in de loop van het jaar?
Reclamebelasting voor reclame op eigen terrein?
Ik heb geen reclame meer, wat nu?