Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wie moet onroerendezaakbelasting (OZB) betalen?

De OZB bestaat uit 2 delen:

  • een eigenarendeel voor eigenaren van woningen en niet-woningen (zoals een bedrijfspand)
  • een gebruikersdeel voor gebruikers van niet-woningen (zoals een bedrijfspand)
Hoe wordt de onroerendezaakbelasting(OZB) berekend?

De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van uw pand op 1 januari van het jaar. Dit is de WOZ-waarde die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Voor de OZB betaalt u een vast percentage van de WOZ-waarde. Vermenigvuldig deze WOZ-waarde met het tarief OZB-eigendom of OZB-gebruik. De uitkomst is het bedrag dat u aan OZB betaalt.

Waarom betaal ik onroerendezaakbelasting (OZB)?

De opbrengsten van de OZB gebruikt de gemeente voor allerlei voorzieningen, zoals onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken.

Wat is het tarief van onroerendezaakbelasting (OZB)?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie. Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer (zonder toevoeging) in te voeren.
Check uw postcode
Wanneer kan ik de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) verwachten?
Betaal ik voor het hele jaar onroerendezaakbelasting (OZB) als ik in de loop van het jaar het jaar verhuis?
Krijg ik vermindering van onroerendezaakbelasting (ozb) als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Is het voor onroerendezaakbelasting (OZB) van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar indienen tegen onroerendezaakbelasting (OZB)?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelasting (OZB)?
Kan ik onroerendezaakbelasting(OZB) in termijnen betalen?