Hondenbelasting

Wie moet de hondenbelasting betalen?

Ieder huishouden in Schiedam en Vlaardingen waar een hond is moet aan de RBG hondenbelasting betalen. De belasting staat op het combi-aanslagbiljet en staat dus op naam van degene die ook de andere belastingen betaalt.

Hoe wordt de hondenbelasting berekend?
Waarom betaal ik hondenbelasting?
Wat is het tarief van de hondenbelasting?
Wanneer kan ik de aanslag verwachten?
Hoe/waar kan ik mijn hond aangeven?

U kunt uw hond aanmelden via Mijn RBG. Hiervoor hebt u DigiD nodig. U kunt ook het aanmeldformulier hondenbelasting downloaden. Dit kunt u opsturen naar de RBG. Hiermee doet u aangifte voor uw hond.

Hoe lang heb ik de tijd om mijn hond aan te geven?

U hebt hiervoor 2 weken de tijd na aanschaf van de hond. U kunt uw hond aanmelden via Mijn RBG. Hiervoor hebt u DigiD nodig. U kunt ook het aanmeldformulier hondenbelasting downloaden en opsturen. De RBG kan een boete opleggen van 50 euro als u uw hond niet binnen 2 weken hebt aangemeld.

Ik heb geen hond meer. Waar kan ik dat melden?

U kunt uw hond afmelden via Mijn RBG. Hiervoor heb u DigiD nodig. U kunt ook het afmeldformulier hondenbelasting downloaden en opsturen. Stuur ook een bewijs mee. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van de euthanasieverklaring van de dierenarts zijn. Wij verwerken de gegevens en passen de aanslag aan. U ontvangt hierover bericht.

Ik ben vergeten mijn hond af te melden. Wat nu?
Ik ga een lange tijd op vakantie. Kan ik vrijstelling van de hondenbelasting krijgen?
Ik heb een blindegeleidehond. Kan ik vrijstelling van de hondenbelasting krijgen?
Waar kan ik informatie vinden over het hondenbeleid in Vlaardingen?
Waarom is er geen kattenbelasting?
Krijg ik vermindering van hondenbelasting als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Kan ik bezwaar maken tegen de hondenbelasting?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de hondenbelasting?
Kan ik de hondenbelasting in termijnen betalen?