Grafrechten

Wie moet grafrechten betalen?

U betaalt grafrechten als u gebruik maakt van de gemeentelijke begraafplaats of als de gemeente u een dienst verleent die te maken heeft met de gemeentelijke begraafplaats. De aanvrager van de dienst of degene voor wie de dienst is aangevraagd, ontvangt de aanslag.

Hoe worden de grafrechten berekend?

Dit hangt af van welke dienst u gebruikt maakt. De tarieven staan in de tarieventabel van de verordening.

Waarom betaal ik grafrechten?

U betaalt grafrechten als de gemeente voor u persoonlijk iets doet. U betaalt voor deze verleende dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gemeente voor u het graf onderhoudt.

Kan ik bezwaar maken tegen de grafrechten?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de grafrechten?
Kan ik de grafrechten in termijnen betalen?