Belasting bedrijven investeringszone

Wie moet de belasting bedrijven investeringszone (BIZ) betalen?

De ondernemers op bedrijventerrein Vergulde Hand in Vlaardingen en de ondernemers in Vijfsluizen te Schiedam

Hoe wordt de belasting bedrijven investeringszone (BIZ) berekend?

Het budget om de activiteiten van de BIZ uit te voeren wordt opgebracht door een verhoging van het WOZ-tarief als extra heffing voor de betrokken ondernemers. Dit levert het in overleg met de ondernemers vastgestelde doelbedrag op.

Waarom betaal ik belasting bedrijven investeringszone?

Het gaat om een gezamenlijke investering voor een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Het geld wordt bijvoorbeeld besteed aan cameratoezicht, beveiliging,  gezamenlijke afvalinzameling en het behalen van het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Wat is het tarief van de belasting bedrijven investeringszone (BIZ)?
Ik heb mijn bedrijf beƫindigd. Krijg ik vermindering van de belasting bedrijven investeringszone (BIZ)?
Wanneer kan ik de aanslag voor de belasting bedrijven investeringszone (BIZ) verwachten?
Kan ik bezwaar indienen tegen de belasting bedrijven investeringszone (BIZ)?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de belasting bedrijven investeringszone (BIZ)?
Kan ik de belasting bedrijven investeringszone (BIZ) in termijnen betalen?