Afvalstoffenheffing

Wie moet de afvalstoffenheffing betalen?

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld huurder of woningeigenaar die ook in de woning woont). Het maakt niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet. Belangrijk is dat er afval kan ontstaan. Om deze reden betalen ook eigenaren van onder andere recreatiewoningen afvalstoffenheffing.

 

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?

Voor de afvalstoffenheffing gelden twee vaste tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. De hoogte van het tarief is niet afhankelijk van de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet.

De Regionale Belasting Groep gaat uit van het aantal personen dat bij de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA)* op uw adres is ingeschreven. Komt u in de loop van het jaar alleen te wonen, dan passen wij de aanslag automatisch aan. Het te veel betaalde bedrag wordt teruggestort of verrekend.

*Geef een verhuizing, overlijden of geboorte altijd door aan uw gemeente.

Wanneer kan ik de aanslag voor de afvalstoffenheffing verwachten?

De RBG stuurt de gemeentelijke belastingaanslagen in de volgende maanden:

  • Januari*: gemeente Delft
  • Februari: gemeente Vlaardingen en Schiedam

U ontvangt uw aanslag later als op het moment dat we de aanslagen opleggen nog niet al uw gegevens bekend zijn.

*Eigenaren in Delft ontvangen hun aanslag 2019 eenmalig in februari. De RBG is bij de eigenarenbelasting afhankelijk van de gegevens van het Kadaster. Het Kadaster is overgeschakeld op een nieuw registatiesysteem en heeft de gegevens later aangeleverd.

Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

Dit is voor het ophalen en verwerken van huisvuil van woningen, woonwagens en woonboten.

Wat is het tarief van afvalstoffenheffing?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie. Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer (zonder toevoeging) in te voeren.
Check uw postcode
Moet ik ook afvalstoffenheffing betalen als ik weinig afval heb?
Wij wonen met z'n twee├źn. Kom ik voor een lager tarief (tweepersoonstarief) afvalstoffenheffing in aanmerking?
Krijg ik vermindering van afvalstoffenheffing als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Is het voor de afvalstoffenheffing van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar indienen tegen de afvalstoffenheffing?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing?
Kan ik de afvalstoffenheffing in termijnen betalen?