Algemene vragen

Hoe is de aanslag berekend / Hoe bereken ik mijn aanslag?
Waarom ontvang ik als bedrijf nog een aanslag?
Waarom ontvang ik als bedrijf nog aanslagen over voorgaande jaren?
Waarom vraagt de RBG mijn BSN en geboortedatum aan de telefoon?
Klopt het dat de RBG mij belt vanaf nummer 010 312 02 68?
Wat zijn de openingstijden van de RBG?
Wat is het telefoonnummer van de RBG?
Hebben jullie een e-mailadres?
Wie krijgt de aanslag/ Op welke naam staat de aanslag?
Kan ik de aanslag van de Regionale Belasting Groep digitaal ontvangen?
Ik heb een vraag over de digitale aanslag via MijnOverheid.
Hoe wordt de hoogte van mijn aanslag bepaald?
Wat is het tarief/zijn de tarieven van de belastingen?
Wanneer ontvang ik mijn aanslag?
Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag?
Houdt de RBG rekening met de beslagvrije voet?
Voor welke belastingen is de situatie op 1 januari bepalend voor de rest van het jaar?
Waarom ontvangen we 2 aanslagen voor 1 woonadres?
Welke belastingen worden automatisch aangepast als in de loop van het jaar iets wijzigt (bijvoorbeeld verhuizing, alleenbewoning)
Wat is een zelfstandige/onzelfstandige woning?
Voor wie int de RBG de belastingen?
Ik heb een aanslagbiljet ontvangen op naam van de vorige gebruiker/eigenaar.
Moet ik een verhuizing/overlijden aan jullie doorgeven?
Wie ziet de RBG als eigenaar?
Waarom ontvang ik nog een aanslag over een voorgaand jaar?
Wie krijgt de aanslag bij kamerverhuur?
Ik heb een vraag over mijn loonvordering
Ik krijg geen automatische kwijtschelding?
In het gebied van welk waterschap woon ik?
Moet ik een adreswijziging doorgeven?